Σύνταξη Διαιτολογίου


Είναι σημαντικό να καθορίσουμε τις διατροφικές σας απαιτήσεις ώστε να προχωρήσουμε στη συγγραφή του εξατομικευμένου διαιτολογίου σας.

Λαμβάνοντας ένα ιατρικό ιστορικό και πραγματοποιώντας ανθρωπομετρικές μετρήσεις σχεδιάζεται εξατομικευμένο διαιτολόγιο που να καλύπτει τις ανάγκες του οργανισμού σας .